Archieven Wynbrekker en Recreatiecentrum Sondel naar gemeente

Joure - Vertegenwoordigers van de openbare basisschool De Wynbrekker in Oosterzee en van het Recreatiecentrum Sondel hebben hun archieven geschonken aan de gemeente De Fryske Marren met als doel deze archieven voor toekomstige generaties veilig te stellen.

In het geval van de Wynbrekker gaat het om diverse correspondentie, maar ook om foto’s en dergelijke uit de periode 1955-2007, in het geval van het recreatiecentrum Sondel betreft het de periode 1950 tot ongeveer 1980. Het archief omvat diverse correspondentie van gasten, tekeningen en foto’s en geeft een goed beeld van de geschiedenis van wat in de volksmond ook wel het “Kamp Sondel” werd genoemd. In beide gevallen is de grootte van de archieven ongeveer 1 strekkende meter.

Beoogd resultaat

Een opname van beide archieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente De Fryske Marren past in het beleid dat de gemeente voert in het kader van het veilig stellen van cultureel erfgoed van verenigingen en instellingen gevestigd in de gemeente.