Begroting Gearhing eindigt in rode cijfers

DFM - De begroting 2019 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing heeft een negatief saldo. Het tekort bedraagt € 150.000. Het schoolbestuur wil middelen inzetten voor innovatie, duurzaamheid, het aanpakken van werkdruk en omgaan met krimp.

Kleine scholen in gemeente

Gearhing heeft 24 basisscholen, waarvan er 7 in De Fryske Marren staan. Daarnaast staan er ook Gearhingscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Gearhing heeft veel scholen met minder dan 80 leerlingen. Het aantal leerlingen op Gearhing-scholen in DFM op 1 oktober 2018 was 584, tegenover 629 leerlingen op 1 oktober 2017. Dat zijn 45 leerlingen minder (een daling van zo’n 7%). Het totale aantal leerlingen op Gearhing-scholen op 1 oktober 2018 bedroeg 1.836, tegenover 1.897 op 1 oktober 2017. Dat zijn 61 leerlingen minder (een daling van ruim 3%).

 

Sinds 2013 is het leerlingenaantal van Gearhing met bijna 16% gedaald. Deze trend zal zich de komende jaren doorzetten. Gearhing verwacht in 2022 nog 1.529 leerlingen te hebben (op alle Gearhing-scholen, dus in SWF en DFM samen); ten opzichte van 1-10-2018 is dit een daling van bijna 17%.

Sluiting en samenwerking

De komende jaren komt een aantal scholen onder de gemeentelijke opheffingsnorm. De Dam in Lemmer sluit per 1 augustus dit jaar de deuren. In de regio Tjeukemeer Zuid (Oosterzee/Echtenerbrub/Bantega) staan vijf scholen: drie van Gearhing en twee van CBO Meilân. Er zijn gesprekken gevoerd over de duurzame onderwijsvoorzieningen in deze regio. De stand is nu dat deze gesprekken in langzamer tempo worden voortgezet. Basisschool De Tweespan en het Zuyderzee Lyceum zijn voornemens om in Lemmer intensief te gaan samenwerken op het gebied van onderwijs van 0-18 jaar.

Maatregelen

Gearhing neemt geen maatregelen om het tekort terug te dringen. Door in de rode cijfers te blijven, kunnen zij aanspraak maken op overheidsgeld.