Ingezonden brief | Kappen!

Ik ben geen schrijfster en toch zit ik hier nu een brief te schrijven. Al dagen zit me iets enorm dwars en zelfs in mijn dromen ben ik mijn brieven aan het bedenken, dus ik denk dat het wel nodig is om toch even in de pen te klimmen.

Herinrichting

Ik voel me verdrietig, teleurgesteld, voor de gek gehouden, niet serieus genomen en ook boos. Zoals veel mensen onderhand wel zullen weten, is de gemeente het Apenbosje in Lemmer Noord aan het ‘herinrichten’. Er stonden populieren die al jaren gerooid hadden moeten worden in verband met de veiligheid van de burgers (wij dus). Dat is natuurlijk te begrijpen en na jaren geen onderhoud meer aan dit bosje te hebben uitgevoerd, zijn ze dan toch eindelijk aan de gang gegaan. Een paar dagen voordat deze ‘herinrichting’ begon, kregen de rechtstreekse omwonenden een brief met de mededeling dat er gekapt zou worden en dat er ook een fietscrossbaan voor de jeugd aangelegd zou worden. Niemand, maar dan ook niemand, die hier iets vanaf wist, dus grote verwarring in de buurt. Wat gaat er met het bosje gebeuren. En hoe komen ze aan dat idee van een fietscrossbaantje? Wie heeft dit herinrichtingsplan bedacht en goedgekeurd?

Bomen van landelijke boomplantdag

Ondertussen was er al met de kap begonnen. Wat schetste mijn verbazing? Niet alleen de populieren werden gerooid maar ALLES werd met de grond gelijk gemaakt. Binnen 1 dag een kwart van het bosje plat, gekapt. Ook de fruitbomen, struiken, berken, beuken, ginkgo biloba. Goede gezonde bomen, waar appels, peren, pruimen, bessen, noten, walnoten, kruisbessen enzovoorts aan groeiden. Deze bomen en struiken zijn jaren geleden door onze kinderen uit de buurt, tijdens een landelijke boomplantdag, geplant. Dan leerden de kinderen dat er ook fruit en vruchten aan bomen en struiken konden groeien. Een lesje natuur, waar na jaren eindelijk (letterlijk als figuurlijk) de vruchten van geplukt konden worden. Alleen valt er nu niets meer te plukken, er moest worden gekapt.

Gesprek aangaan

Dus met de buurtbewoners hebben we de gemeente op het matje geroepen en ja hoor, op woensdag 20 maart kwam de wethouder Jos Boerland en een boomdeskundige, in het restant bosje, praten, uitleg geven en ons aanhoren. Kortom: het gesprek wat eigenlijk VOOR de KAP had moeten plaatsvinden werd nu tijdens de kap gehouden (enigszins vreemd eigenlijk). Toch was ik erg blij dat ze aan het verzoek gehoor gaven om een gesprek aan te gaan. Ze gingen ons aanhoren. Na uitleg van de boomoloog begrepen we dat de populieren gevaarlijk waren en weg moesten. Maar dat wisten we toch al jaren? Maar waarom dan al die andere goede gezonde bomen weg ?, Nou er viel wel eens een boom verkeerd en dan sneuvelde er wel eens een andere boom. Natuurlijk boomoloog, maar dit is geen sneuvelen, dit is een kaalslag. Niets staat er op dat gedeelte nog overeind Alles gewoon gekapt!

Groot onderhoud

Volgens de wethouder heette dit: Groot Onderhoud. Nee, het was toch eigenlijk niet de bedoeling dat al die goede fruitbomen weg moesten, maar gelukkig stond de helft van het bosje er nog (op de populieren na, die wel weg moesten) dus dan denk je toch dat de rest gespaard kan blijven? Dus niet. Toen ik de volgende dag weer kwam kijken waren ook aan de andere kant de fruitbomen, struiken, berken, beuken, ginkgo biloba enz. verdwenen. Gekapt, gerooid, plat. Dus ja, ik ben verdrietig en boos. Begrijp het niet meer en heb het gevoel dat we niet gehoord worden. Ja, de woorden wel, maar ook de betekenis ervan? Wat zijn woorden waard als ze niet nagekomen worden meneer de Boomoloog. Alleen populieren ??? Gelukkig ben ik niet de enige die uw loze beloftes hebben gehoord. Maar uw geloofwaardigheid is danig gekapt, net als de bomen en struiken.

 

Begrijp goed dat ik niets heb tegen snoeien en verantwoord onderhoud, maar doe het dan wel op tijd. En niets eerst jaren niets aan het groen doen, en dan ineens alles maar platgooien. Makkelijk voor de maaimachine? Veiliger voor de burgers ? Wat moet ik nu nog geloven van alle beloftes die er gedaan zijn met betrekking tot de herinrichting en inspraak door de buurtbewoners? Een zoethoudertje, of worden we toch aangehoord? De tijd zal het leren. Maar mijn vertrouwen is danig gezakt. En dan heb ik het nu nog niets eens over alle dieren die daar hun huisvesting hadden. Misschien een andere keer?

 

Ik kap er nu mee, net als onze gemeente. Groet en poot van Alexandra Swertz en Spirit

 

Reactie van Gemeente De Fryske Marren:

 

Fietscrossbaantje voor jonge kinderen

Het initiatief voor het aanleggen van een fietscrossbaantje kwam van een klein jongetje dat in de (directe) buurt naar draagvlak heeft gezocht. Wij kregen meerdere verzoeken als gemeente hierover binnen en het leek ons een mooi idee om dit initiatief te ondersteunen voor de jonge kinderen uit de buurt. Juist omdat er meerdere mensen enthousiast over waren en er ook nu al door de jongste jeugd wordt gefietst in het bos.

 

Rooien van de bomen

Uiteindelijk zijn er niet meer bomen gerooid dan bedoeld / vooraf gecommuniceerd. Wel zijn er mogelijk een aantal planten en bomen geraakt en daardoor meegenomen door het rooien van de (omliggende) populieren. Maar dit is zeker niet de inzet geweest en haast niet te voorkomen bij zo’n soort project. Wij zullen dit voorjaar sowieso al een aantal bomen terugplanten. De rest van de bomen volgt nog dit najaar, dit i.v.m. het plantseizoen dat past bij die bomensoorten. In totaal worden er dit jaar dan weer ruim 100 bomen geplant.

 

In gesprek met de buurt over de herinrichting

Wethouder Jos Boerland heeft op woensdag 20 maart aangegeven, tijdens de inloop in het bos, om de verdere aanpak voor de herinrichting verder in het college te bespreken. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Gezien de grote behoefte vanuit de buurt voor inspraak, is er besloten om met een afvaardiging uit de buurt verder in gesprek te gaan. Dit onder leiding van dorpencoördinator Hendrik Hoekstra. Op die manier willen we als gemeente een luisterend oor bieden en samen met onze inwoners spreken over de herinrichting van het apenbos in Lemmer. Jos Boerland: ‘Ik erken dat de communicatie niet geheel goed is gegaan en in elk geval eerder had gekund. Ik hoop dat dit een volgende keer beter zal gaan. Dit neemt niet weg dat er wel onmiddellijk actie is geweest in dit geval. Er is geluisterd en we zijn met de buurt in gesprek gegaan en blijven naar gewenst ook verder in gesprek over het vervolg.’