CDA grootste bij Wetterskipsverkiezingen

DFM Dijkgraaf Paul van Erkelens maakte donderdagmorgen 21 maart tijdens een openbare bijeenkomst de voorlopige uitslag bekend van de verkiezingen voor een nieuw algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. In totaal brachten 295.207 inwoners uit Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier hun stem uit. Dat is een opkomstpercentage van 56,2 procent. Bij de laatste verkiezingen in 2015 bedroeg dit 50,1 procent. Het CDA werd hier de grootste, gevolgd door Water Natuurlijk.

Aan de verkiezingen deden negen partijen mee. De voorlopige uitslag is als volgt:

1. CDA 18,6% 3 zetels

2. Water Natuurlijk 15,8%, 3 zetels

3. FNP 13,4%, 2 zetels

4. PvdA 13,9%, 3 zetels

5. Lagere Lasten Burger 9,4%, 2 zetels

6. VVD 9,4%, 2 zetels

7. ChristenUnie, 8,1%, 2 zetels

8. Partij voor de Dieren, 6,6%, 1 zetel

9. 50PLUS, 4,9%, 0 zetels.

Voorlopige uitslag

De voorlopige uitslag is bekendgemaakt op basis van de eerste tellingen die door gemeenten zijn doorgegeven. Uiterlijk vrijdag 22 maart leveren de gemeenten hun proces-verbalen van de verkiezingen in. Maandag 25 maart maakt het centraal stembureau van Wetterskip Fryslân tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en zetelverdeling bekend. Deze zitting vindt plaats om 10.00 uur in het gebouw van Wetterskip Fryslân aan het Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden.

Nieuw algemeen bestuur

Via de verkiezingen op 20 maart 2019 wordt het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân gekozen. Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. 18 leden (ingezetenen) worden gekozen tijdens de verkiezingen. De andere 7 leden worden benoemd door belangenorganisaties, zoals LTO Noord (3), het Bosschap (2) en de Kamer van Koophandel (2).

De opkomstpercentages en uitslagen per individuele gemeente staan op:

www.wetterskipfryslan.nl/waterschapsverkiezingen-2019.