Vrijwilligers paddentrek Kuinderbos 2020 gezocht

KUINDERBOS - De paddentrek is weer in volle gang in het Kuinderbos en ook dit jaar komen er ruim 500 kinderen Staatsbosbeheer helpen met het veilig overzetten van padden en kikkers.

De inzet van vrijwilligers is hierbij van cruciaal belang. Doordat een aantal vrijwilligers, die het jaren met veel liefde en plezier hebben gedaan, om allerlei moverende redenen hebben moeten stoppen, is Staatsbosbeheer alvast voor paddentrek 2020 op zoek naar nieuwe vrijwilligers om samen met schoolkinderen padden en kikkers over te zetten.

Als vrijwilliger vang je samen met 1 of 2 begeleiders vanuit Staatsbosbeheer de school op. Je verzorgt voor de kinderen een presentatie over de kikkers en padden en legt uit wat de bedoeling is. Er is een kant-en-klare PowerPoint presentatie hiervoor aanwezig en alles wordt van tevoren klaar gezet door Staatsbosbeheer.

Daarna gaat de vrijwilliger met de kinderen en begeleiders van Staatsbosbeheer en de school op stap. Langs de paddenschermen aan de Hopweg en Schoterweg zijn om de 15 meter kokers ingegraven waarin de padden zitten. De klas wordt in groepjes opgesplitst en steeds om en om gaat een groepje langs de kokers op de padden en kikkers eruit halen.

De paddentrek begin altijd zo rond eind februari/begin maart en gaat door tot uiterlijk half april. Geïnteresseerden die in deze periode 1 of meerdere ochtenden per week beschikbaar zijn, kunnen zich melden bij boswachter Harco Bergman (h.bergman@staatsbosbeheer.nl ).

Tot en met 1 april 2019 is het mogelijk om een keer mee te lopen met de huidige vrijwilligers en scholen, zodat je kan zien hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dat kan zeven dagen per week.