De Ontmoeting: Berentocht Sloeproeien

Delfstrahuizen

In de rubriek De Ontmoeting verhalen over waar mensen elkaar ontmoeten. Deze week is Ronald Huese aan het woord. Ronald was als initiator betrokken bij de eerste Berentocht Sloeproeien.

Wie ben je?

,,Mijn naam is Ronald Huese en ik kom uit Echtenerbrug. Ik ben onder andere aanjager binnen de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar. Binnen deze club willen we activiteiten organiseren waarmee we de Tsjûkemar op de kaart kunnen zetten. We hadden in onze beleving behoefte aan iets nieuws hier op het Tjeukemeer. Iets nieuws in de zin van een andere watersport. Toen kwamen we in contact met een aantal sloeproeiers en zij vertelden ons hoe mooi ze de sport vinden en dat pakte ons toen. Ik ben zelf initiator geweest van dit toernooi en met een heel mooi en fris team, bestaande uit Saskia Britstra, Anselm Jaeger, Michel Sorber, Rintje Oenema en ikzelf, hebben we dit op poten gezet.”

Waarom sprak sloeproeien jullie aan?

,,Het is een sport voor een hele brede groep mensen, mannen en vrouwen, jong en oud en je kunt spreken van een pure sport. Dat is iets wat ons aanspreekt als organisatiecommissie zijnde en toen hebben we een plan gemaakt. Er zijn veel voorbeelden uit eigen omgeving: in Langweer, Terherne en Lemmer worden ook al evenementen op dit gebied georganiseerd, dus daar hebben we goed naar gekeken. Hoe zij dat daar hebben aangepakt. In februari zijn we met de voorbereidingen begonnen en zondag 8 juli, een klein half jaar later, vond de eerste editie van de Berentocht Sloeproeien plaats in Delfstrahuizen.”

Waarom de naam Berentocht?

,,Hier in de omgeving is de Berentocht een begrip voor wat betreft de schaatswedstrijd die helaas de laatste jaren vanwege ontbreken van winter niet meer georganiseerd is. In het verleden was het een tocht die nog weleens uitgeschreven werd, gaande over de Pier Christiaansloot, de Tjonger, de Broeresloot en de Tsjukemar. Omdat wij grotendeels over hetzelfde parcours de sloeproeiwedstrijd hebben gehouden, hebben wij ook deze naam maar geadopteerd.”

Hoeveel teams deden er mee aan de eerste editie?

,,Er deden afgelopen zondag veertien teams mee. Dat zijn toch wel 110 personen die in de roeiboten zijn gestapt. Er deden verschillende roeisloepen mee, qua formaat, qua gewicht en qua het aantal mensen dat er in kan. Die verschillen worden weer gelijkgetrokken door een soort van handicapberekening. Alle sloepen worden jaarlijks in het voorjaar gesleept zoals het heet. Aan de hand van dat slepen wordt er een zogenaamde Cw-waarde berekend. Dat houdt in dat de geroeide tijden gecorrigeerd worden met een bepaalde handicap die gebaseerd is op de vorm, het gewicht en de waterweerstand van een sloep. Als je een hele ranke sloep hebt met zes personen, zou je sterk in het voordeel zijn ten opzichte van een redelijk lompe sloep waar veertien personen in roeien. Bij de dames ging het Lyts Leeuwke er met de eerste prijs vandoor. Bij de mannen eindigde Serdon bovenaan.”

Hoe kijken jullie als organisatie terug op de wedstrijd?

,,Met een heel goed gevoel. We hebben ongelooflijk veel complimenten gehad, er is geen wanklank geweest. Ook hebben we geen blessures doorgekregen van personen. Uiteraard zullen er na afloop een hoop mensen met blaren in de handen hebben gezeten, dat kan niet anders. Want ze hebben moeten werken zondag. Wij als organisatie hebben veiligheid echt voorop staan. We hadden ook de reddingsbrigade ingehuurd. Wat je kunt organiseren en waar je aan kunt denken, daar hebben we ook aan gedacht. Het weer zat ongelooflijk goed mee. Er stond een mooi briesje, wat zorgde voor een wedstrijd waar zowel techniek als kracht tot hun recht zijn gekomen. Al met al kunnen we terugzien op een uitstekende dag en een uitstekende start van de Berentocht Sloeproeien. Er ontstonden ook spontaan plannen van mensen die eigenlijk heel graag een soort van eigen vereniging hier rond het Tjeukemeer willen oprichten met betrekking tot het sloeproeien. Daar willen wij heel graag onze medewerking aan verlenen.”

Komt er volgend jaar een tweede editie?

,,Het heeft allemaal goed uitgepakt en er zijn zeker ook voornemens om doorgang te geven voor een tweede editie volgend jaar. Dat was ook de vraag van de deelnemers: ‘Is het nou eenmalig of gaan jullie dit jaarlijks doen?’ Toen hebben we gelijk unaniem geantwoord: ‘Dit moet herhaald worden.’ Volgend jaar is ie er weer, er is alleen nog geen datum vastgesteld. Wellicht dat de Berentocht Sloeproeien in de toekomst genomineerd kan worden voor een officiële wedstrijd van de FSN, de Federatie Sloeproeien Nederland. Dat zou mooi zijn.”

Mieke van Veen


Auteur

Redactie