De Ontmoeting: Frans Heesen

Delfstrahuizen

In de rubriek De Ontmoeting verhalen over waar mensen elkaar ontmoeten. Deze week is Frans Heesen aan het woord. Frans is voorzitter van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar.

Wie ben je?

,,Mijn naam is Frans Heesen, ik ben 60 jaar en ik woon in Delfstrahuizen. Samen met mijn vrouw run ik hotel De Tjongervallei in Delfstrahuizen. Als voorzitter van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar houd ik me bezig om de kracht van de Tsjûkemar te benutten. Die club is tweeënhalf jaar geleden gestart. Wat we erg belangrijk vinden, is dat er draagkracht in het hele gebied is. Anders heb je elke keer als je iets wilt gaat ontwikkelen te maken met de vraag: wat vindt het gebied zelf? Daarom hebben ook alle leden van de Club van Aanjagers een verbinding met de plaatselijke belangen rondom het meer. Ook hebben we gelijk de verbinding gemaakt met de gemeente en de provincie.”

Waarom vinden jullie dat de Tsjûkemar een nieuwe impuls nodig heeft?

“Omdat we zagen dat ons gebied langzaam leegliep. Als je dan gaat kijken hoe we de aankomende jaren ervoor zorgen dat het voor ons een aantrekkelijk gebied blijft, om zelf in te kunnen recreëren en wonen, dan kom je tot de conclusie dat er het een en ander moet gebeuren. Datgeen wat er moet gebeuren, moet ook financiële onderbouwing hebben om te zorgen dat we het in de toekomst kunnen blijven garanderen en daar zoeken we naar.”

Hoe gaan jullie te werk?

,,Wij vinden als bewoners en gebruikers van het gebied, dat als je wil zorgen dat de boel op orde is, dat je zelf de regie moet nemen. Dat zijn we aan het doen. We kijken wat ergens past. Het natuurgebied bij Vierhuis, daar moet je met heel veel zorg naar kijken en daar gaan we niks ontwikkelen wat die natuur in de weg kan staan. Bij het gebied bij de snelweg, kunnen we voldoen aan de grote vraag naar reuring en snelheid. Dat is immers al een geluidszone. Zo hebben we naar ons gebied gekeken: wat is er, wat is de vraag vanuit de bewoners en gebruikers van het gebied en hoe kunnen we dat combineren. Oosterzee is bijvoorbeeld een dorp dat heel erg bezig is met jeugd en sport. Daar zijn we bezig met een survivalbaan. Ik hoop dat we daar volgend jaar gebruik van kunnen maken.”

Wat is nu de stand van zaken?

,,Dat er een x aantal projecten lopende zijn, dat er een x aantal ontwikkelingen lopende zijn en dat er een x aantal ontwikkelingen nog in een ontwerpfase zitten. Dat krijg je als je een heel gebied gaat ontwikkelen, dan ontstaat er van alles. Zo is er een ondernemer die bij de Ulesprong een waterskibaan gaat bouwen. We zijn ook nooit klaar. De ontwikkeling van een gebied is nooit helemaal uitgevoerd. Gebiedsontwikkeling is ontwikkeling die met de maatschappij mee ontwikkelt en waarin je altijd bezig bent. Wij zijn ook heel breed in wat we doen. Het lijkt soms alsof het alleen recreatie is, maar dat is zeker niet waar. We zijn met basisscholen aan de zuidkant van het meer met een project bezig om te zorgen dat onze leerlingen heel bewust worden over in wat voor gebied we leven en recreëren. Dat is een project voor de aankomende tien jaar.

Kernwaarden zijn dus wel: met elkaar, en het gebied mooi houden of mooier maken?

,,Ja, precies. De kernwaarden van ons gebied mogen niet worden aangetast. We willen de kracht van de Tsjûkemar benutten. Het is een groot en robuust meer en daar moeten we niks aan gaan veranderen. Je moet juist die grootsheid en die robuustheid gebruiken om de ontwikkeling van je hele gebied te optimaliseren.

Mieke van Veen


Auteur

Redactie